8-01-2018 Nieuws van leden Nieuws van leden

Nieuwe directeur werk-/leerbedrijf NEF

De huidige directeur gaat per 1 april 2018 met pensioen.

Jan Knol (51) is met ingang van 1 maart 2018 benoemd tot algemeen directeur van werk-/leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF). Hij volgt de huidige algemeen directeur Tjitte de Vries op die per 1 april 2018 met pensioen gaat.

Jan Knol woont in Ulrum. Hij heeft een jarenlange ervaring in het leiden van bedrijven in verschillende fasen. Daarin zit ook zijn passie, het motiveren, stimuleren en verbinden van mensen – in de breedste zin van het woord.

De overstap vanuit het bedrijfsleven naar NEF is een hele bewuste keuze van de heer Knol en heeft duidelijk te maken met zijn sociaal maatschappelijke interesse. 

Het Dagelijks Bestuur, het Managementteam en de Ondernemingsraad van NEF waren unaniem in de benoeming van Jan Knol als opvolger van Tjitte de Vries.

‘Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de opgaande lijn en de goede resultaten van de afgelopen jaren onder de bezielende leiding van Jan Knol vastgehouden en nog verbeterd kunnen worden”, aldus Paul Maasbommel, voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. “We zien de samenwerking dan ook vol enthousiasme tegemoet”.

Bron: persbericht NEF d.d. 22 december 2017.