8-09-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein beschikbaar

Hoe doet uw gemeente het in het sociaal domein? Deze monitor geeft uw gemeente een goed inzicht in de resultaten.

Afgelopen zomer is de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Elk halfjaar komt er een nieuwe monitor uit. Die geeft uw gemeente een goed inzicht in de resultaten in het sociaal domein. Gebruiken meer mannen of vrouwen de Wmo-regelingen in uw gemeente? Hoeveel kosten de jeugdzorgtrajecten uw gemeente eigenlijk? Welk percentage kinderen in uw gemeente loopt kans op armoede? Hoeveel inwoners maken gebruik van de verschillende gemeentelijke regelingen? En als je het vergelijkt met landelijke cijfers: wonen in uw gemeente meer of minder inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen? Gemeenten kunnen de cijfers uit de monitor gebruiken voor agendavorming, besluitvorming, verantwoording of onderzoek. Ook kunt u via Waarstaatjegemeente.nl de gegevens van uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten.

Bron: bericht Gemeenten van de Toekomst, 22 augustus 2016.