24-11-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Nieuwe maatregelen voor minder drempels dienstverband bij arbeidshandicap

Structurele no-risk polis en lancering Kandidatenverkenner; maken aannemen mensen met een arbeidshandicap eenvoudiger.

Twee nieuwe maatregelen moeten het makkelijker maken om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Staatssecretaris Klijnsma heeft twee mededelingen gedaan op de Dag van de Ondernemer van het MKB, tijdens een bezoek aan sociaal werkbedrijf Patijnenburg in het Westland.

No-risk polis

Allereerst wordt de polis die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, nu voor onbepaalde tijd geldig (zie eerder bericht). De Eerste Kamer is akkoord met het structureel maken ervan. Daardoor zijn werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen er tot in lengte van jaren van verzekerd dat zij er financieel niet voor opdraaien als deze werknemer ziek wordt. Als werkgevers minder risico lopen is de kans groter dat zij een vast contract willen bieden.

 

Kandidatenverkenner - online personeelsbank

Verder lanceerde UWV een online personeelsbank met al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking (zie eerder bericht)  Werkgevers kunnen hierin doelgericht zoeken in geanonimiseerde profielen. Daarin staat informatie over opleiding, arbeidsverleden, werkwensen en over de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, als die nodig is.

 

De 60 duizend profielen die nu in de Kandidatenverkenner staan, zijn voornamelijk UWV-klanten, Wajongers. Maar het is de bedoeling dat gemeenten hier zo snel mogelijk op aansluiten. “Sommigen zijn daar al mee bezig,”, aldus Klijnsma. “Anderen moeten dit snel gaan doen.”

Werkgevers worden met dit hulpmiddel in staat gesteld contact op te nemen met kandidaten via het werkgeversservicepunt. De Kandidatenverkenner Banenafspraak is dus geen rechtstreekse matchingstool, maar dit maakt voor werkgevers inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn. De Kandidatenverkenner Banenafspraak is te raadplegen via www.werk.nl/werkgevers. Er is een handig overzicht over hoe de Kandidatenverkenner Banenafspraak precies werkt.

 

 

Bron: Trouw, 18 november 2016; Binnenlands Bestuur, 18 november 2016; Gemeente.nu, 18 november 2016; Nieuwsbericht UWV, 18 november 2016; bericht Rijksoverheid, 18 november 2016; bericht nu.nl, 18 november 2016; bericht VNO-NCW, 18 november 2016; artikel in Sprank, 20 oktober 2016.