8-11-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Nieuwe publicatie en werkateliers: Werk bespaart bijstand

Toegang tot het rekenblad; vooraankondiging drie regionale werkateliers

Iemand die aan het werk is hoeft niet langer een beroep te doen op de uitkering. Door meer mensen aan het werk te helpen, bespaart een gemeente dus op de kosten van de uitkering. Daar tegenover staat dat de gemeente geld kwijt is voor de inzet voor de loonkostensubsidie. Daarmee wordt de werkzoekende aan een baan geholpen zonder dat het de gemeente iets extra’s kost. Hoe dat per gemeente uitpakt is uit te rekenen met deze inspiratietool die Cedris en Berenschot aan alle gemeenten aanbieden. De tool bestaat uit twee delen: een rekenblad waarmee per gemeente de mogelijke besparingen berekend kunnen worden en een brochure met een toelichtende tekst.

In de eerste maanden van 2018 organiseert Cedris in Utrecht, Roermond en Zwolle een drietal werkateliers om medewerkers van gemeenten het gebruik van de tool uit te leggen en hen te wijzen op de kansen die hierin voor gemeenten liggen.