14-02-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I - februari verschenen

In deze eerste editie van 2018 biedt de nieuwsbrief Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen weer een variëteit aan artikelen.

Onder meer:

·         Kennis- en Participatiefestival op 24 mei Het ministerie van SZW, GGZ Nederland, UWV en de Programmaraad organiseren het Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit festival vindt plaats op 24 mei 2018 van 10.00 uur tot 17.00 in 1931 Congrescentrum te ‘s Hertogenbosch. De staatsecretaris van SZW, Tamara van Ark, en de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, zullen de bijeenkomst openen. Schrijf hier alvast in.

·         Interview met Ronald Clous, projectleider regio Gooi en Vechtstreek, over de nog prille samenwerking in deze regio. “Netwerk en je klanten kennen zijn dé sleutels voor toegang tot de arbeidsmarkt”. Er is sinds enige tijd een kleine pilot rond IPS van GGZ en UWV. De regio streeft in de eerste plaats naar het uitbreiden daarvan. Tweede speerpunt op de korte termijn is het vergroten van de kennis bij gemeenten en UWV over psychische aandoeningen in relatie tot participatie en werk.

·         In de regio Gooi- en Vechtstreek spelen ervaringsdeskundigen een belangrijke rol. Een interview met Titia Feldmann (lid van de Raad van Toezicht van MIND), die tijdens de eerste estafettebijeenkomst, op 23 november, werd zij als ambassadeur aan de regio gekoppeld. Wat zijn haar drijfveren? “Iedereen heeft iets te vertellen en wil een leven opbouwen, ook als je een aandoening hebt. Het is zo frustrerend als dat niet lukt, dat zie ik ook bij mijn eigen zoon.”

·         Inclusie bevorderen met Supported Employment Sikko Bakker, voorzitter NVS Supported Employment is een benaderingswijze die ook zeer geschikt is voor de begeleiding van mensen met een psychische aandoening naar werk. Dat is de overtuiging van Sikko Bakker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Support (NVS). Maar hoe dan? En wat is de verbinding tussen IPS en Supported Employment? Bakker pleit voor denken en handelen in langere perioden in plaats van een opeenvolging van korte projecten. Essentieel is het om werkgevers daarbij te betrekken en kennis over te dragen, vooral op basis van hun ‘sociale bewogenheid’ en ondernemerschap. Lees verder voor de vijf stappen van Supported Employment.

·         Geef de regionale aanpak een stevig fundament door de ‘body of knowledge’ te gebruiken die wordt opgebouwd in het Kennisnetwerk Samenwerking GGZ en W&I, bijvoorbeeld in de Routekaart psychische aandoeningen en werk.

·         Qracht 500: Eenmalig magazine over psychische kwetsbaarheid en werk. In dit magazine delen honderd mensen uit heel Nederland hun ervaringen met werk, bejegening en vooroordelen. Werkenden en onvrijwillig werklozen, zieke en herstelde mensen, hoger en lager opgeleiden, jongeren en ouderen vertellen over hun kwetsbaarheid, waardigheid, ambities en wensen. Het magazine is op 14 februari a.s. in ontvangst genomen door staatssecretaris Tamara van Ark (SZW). Het magazine is een uitgave van Uitgeverij Tobi Vroegh, die een brug wil slaan tussen de psychiatrie en de maatschappij als geheel. Bestellen kan via Uitgeverij Tobi Vroegh. Prijs: € 7,00 (excl. verzendkosten).

Bron: Programmaraad, 5 februari 2018.