8-03-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I - maart verschenen

In deze tweede editie van 2018 biedt de nieuwsbrief Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen weer een variëteit aan artikelen.

Onder meer:

  • Terugblik estafettebijeenkomst (8 februari jl) voor de projectleiders en andere direct betrokkenen bij de uitvoering van de regionale samenwerkingsplannen. In bijeenkomsten wordt kennis en ervaringen gedeeld en gezocht naar oplossingen voor dilemma’s en problemen die zich onderweg voordoen. Ook werd onder meer het Handboek IPS werkt aangeboden aan Erik Dannenberg;
  • De highlights uit de op 8 februari verzorgde workshops, onder meer over gegevensuitwisseling en privacy, werkgeversservicepunten en GGZ / krachten bundelen bij werkgeversdienstverlening: en over leren van ervaringsdeskundigen.
  • De eerste inzichten van onderzoeksbureaus Verwey Jonker Instituut en ZINZIZ over de regionale projecten die zij in opdracht van het ministerie van SZW evalueren en die zij op 8 februari presenteerden;
  • De AVG in aantocht - overzicht van handreikingen over gegevensuitwisseling en de nieuwe privacyrichtlijnen;
  • Bijdrage Hoogleraar Stynke Castelein: ‘Nog te weinig verbinding tussen GGZ en sociaal domein’
  • Infographic (Phrenos) 'Wat doe je tegen stigma?'

Bron: Programmaraad, 6 maart 2018.