15-11-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I - november verschenen

In de novembereditie van de nieuwsbrief Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen weer een variëteit aan artikelen.

Deze maand aandacht in de nieuwsbrief voor:

  • De samenwerking tussen de Amsterdamse GGZ-instelling Roads en uitzendbureau Adecco;
  • de tips van trainer en psycholoog Arjan van Dam voor de gespreksvoering met cliënten. Hij traint als psycholoog al 16 jaar groepen klantmanagers en werkcoaches van SW-organisaties in de omgang met klanten met een psychische aandoening;
  • de visie op samenwerking van Marleen Damen, wethouder te Leiden en ambassadeur voor de samenwerking GGZ en Werk & Inkomen; “bouw samenwerking niet op vanaf de bestuurstafels maar vanuit de praktijk en betrek er cliënten en ervaringsdeskundigen bij.”
  • een toelichting op de app Many, waarmee u berichten en informatie kunt uitwisselen;
  • het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ‘Arbeidsmarkt in kaart’ over de bereidheid van werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen (zie ook eerder bericht);
  • de ontwikkeling van een ‘WerkWeb Autisme’ dat door ZonMw en door Instituut GAK wordt gesubsidieerd. Een zelfmanagement methodiek om normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme, samen met betrokken professionals uit GGZ, onderwijsinstanties en re-integratie te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk dat goed bij hen past.

Bron: Programmaraad, 13 november 2017.

Voor eerdere uitgaven van (en abonneren op) deze nieuwsbrief: klik hier