25-04-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Nieuwsuur: Sw-bedrijven krijgen te weinig werknemers uit de doelgroep aangeleverd

Incidentele inzet van medewerkers uit Oost-Europa

 

In een uitzending van Nieuwsuur is aandacht besteed aan het probleem dat Sw-bedrijven onvoldoende werkzoekenden uit de doelgroep krijgen aangeleverd voor het beschikbare werk.

De uitstroom van werknemers uit de Wsw wordt onvoldoende opgevangen door nieuwe instroom uit de Participatiewet. Daardoor zijn er binnen een groot aantal SW-bedrijven te weinig werknemers uit de doelgroep om het beschikbare werk uit te voeren.

Er zijn Sw-bedrijven die, om contractuele verplichtingen na te komen, noodgedwongen en tijdelijk een  beroep doen op uitzendkrachten. In de uitzending van Nieuwsuur is in beeld gebracht dat daarbij ook Oost-Europeanen worden ingeschakeld. Cedris heeft niet de indruk en beschikt ook niet over informatie dat dit op grote schaal voorkomt.  Het maakt wel duidelijk dat er extra financiële ruimte moet komen voor gemeenten om meer mensen vanuit de Participatiewet naar werk te begeleiden. Dat gemeenten dat ook urgent vinden blijkt uit het pleidooi van – inmiddels – 269 wethouders om de structurele bezuiniging van 1,8 miljard op de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen met ruim 420 miljoen per jaar te verzachten.

Bron: bericht Nieuwsuur, 21 april 2017; bericht De Volkskrant, 24 april 2017.

Bekijk hier de Nieuwsuur-uitzending terug

Inmiddels zijn naar aanleiding van het tv-programma Kamervragen gesteld door SP, PvdA en  PVV.

De directie van Tomingroep, waar Nieuwsuur op locatie had gefilmd, heeft op haar website een toelichting op het gevoerde beleid geplaatst. 

 

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2169446-oost-europese-uitzendkrachten-ingezet-bij-sociale-werkbedrijven.html?title=oost-europese-uitzendkrachten-ingezet-bij-sociale-werkbedrijven