3-11-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

No-risk: voortzetting na 2020 én uitbreiding naar de hele doelgroep Participatiewet

Kamer ontvangt voorstel om de no-risk na 2020 structureel te maken. Kamer stemt in met Verzamelwet 2017 die de doelgroep no-risk verbreedt

 

In de aanloop naar het Algemeen Overleg over de Participatiewet van vorige week kondigde staatssecretaris Klijnsma aan (zie Kamerbrief, 14 oktober 2016) de uniforme no-riskpolis voor de gemeentelijke doelgroep banenafspraak en voor nieuw beschut werk structureel beschikbaar te maken. De huidige wet kent een horizonbepaling waarmee de no-riskpolis voor deze groepen alleen voor de periode 2016 tot en met 2020 zou gelden.

Door de no-riskpolis voor onbepaalde tijd aan te bieden, hoopt Klijnsma dat werkgevers gedeeltelijk arbeidsongeschikten vaker een vast contract aanbieden. Het is nog onduidelijk waaruit de kosten van deze voortzetting betaald worden. Ook is niet bekend in welke mate nu een beroep op de voorziening wordt gedaan. Er zijn middelen vanuit het Participatiebudget overgeheveld naar UWV die de regeling uitvoert. De VNG dringt erop aan zicht te maken op hoeveel van de no-risk gelden voor de doelgroep banenafspraak in 2016 is uitgekeerd. De staatssecretaris wilde tijdens het Algemeen Overleg nog niet toezeggen dat de verwachte onderuitputting van de no-risk baanafspraak en beschut ook ná 2020 beschikbaar blijft voor doelgroep.

Intussen is al wel de wetswijziging aan de Kamer aangeboden die voortzetting van de no-risk voor de gemeentelijke doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk na 2020 structureel regelt. Het betreft een wijzigingsnota op het al eerder ingediende wetsvoorstel stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet.

Per 1 januari 2017 zal trouwens de no-riskpolis op de hele doelgroep nieuw beschut op grond van de Participatiewet van toepassing zijn. Toen de instrumenten uit de Participatiewet werden geharmoniseerd, was het eigenlijk al de bedoeling om de no-riskpolis te laten gelden voor de hele doelgroep nieuw beschut op grond van de Participatiewet. Dat wordt nu gerepareerd via het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017, die inmiddels door beide Kamers zijn goedgekeurd. Daarnaast is via het wetsvoorstel stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet en enkele andere wijzigingen geregeld dat de no-riskpolis voor de hele doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk structureel van toepassing wordt. Dit betekent dat de no-riskpolis via UWV niet tijdelijk beschikbaar is (alleen voor de periode 2016 t/m 2020), maar structureel, dus ook vanaf 2021. Ook dit wetsvoorstel is inmiddels door beide Kamers aanvaard.

De Eerste Kamercommissie heeft al aangekondigd het voorstel op 8 november aanstaande als hamerstuk goed te keuren. Daarmee wordt de wetswijziging 1 januari 2017 van kracht.

Voor meer informatie over de no-risk en de laatste ontwikkelingen: raadpleeg de toolbox werkgeversdienstverlening op de website van de Programmaraad.

Bron: Kamerbrief, 1 november 2016; bericht Rendement.nl, 28 oktober 2016; Bericht Staatscourant, 28 oktober 2016.