13-06-2017 Nieuws van leden Nieuws van leden

Novatec pakt discriminatie preventief aan!

De Inspectie SZW heeft in een random steekproef in 2016 grotere bedrijven bezocht om te kijken of het beleid ten aanzien van discriminatie op de werkvloer op orde is.

De Inspectie SZW heeft in een random steekproef in 2016 grotere bedrijven bezocht om te kijken of het beleid ten aanzien van discriminatie op de werkvloer op orde is. De Inspectie SZW heeft hiervoor een apart landelijk team samengesteld. Ook het sociaal werkbedrijf van Novatec is bezocht. De conclusie na dit bezoek van de inspecteur was dat Novatec alle beleidsdocumenten met betrekking tot ongewenst gedrag op de werkvloer prima op orde heeft, maar dat het voorkomen van discriminatie expliciet om aandacht vraagt. Niet omdat er klachten zijn, maar omdat de wet dit vereist. Reden voor het MT van Novatec om dit gedegen aan te pakken.

Het MT heeft de uitvoering in handen gegeven van de Werkgroep Veilig & Plezierig Werken oftewel de Arbocommissie van Novatec. De werkgroep heeft eind 2016, begin 2017 een drietal initiatieven voorbereid en begeleid.

·        Een workshop voor leidinggevenden waarin zij discriminatie leren herkennen, leren tegengaan en bespreekbaar leren maken. Deze workshop is door een extern, gespecialiseerd bureau verzorgd.

·        Het geven van voorlichting en onderricht op de werkvloer over het thema discriminatie door leidinggevenden bijgestaan door een P&O-adviseur tijdens een speciaal werkoverleg op elke afdeling. De werkgroep heeft daarvoor een handleiding opgesteld. Om extra aandacht te geven zijn er in het gehele bedrijf posters en ansichtkaarten verspreid over het onderwerp discriminatie.

·        de Vertrouwenspersoon via opdrachtnemer MEE te informeren dat discriminatie onderdeel uitmaakt van het beleid om ongewenst gedrag tegen te gaan.

Verder zijn alle relevante beleidsdocumenten bijgewerkt, is discriminatie onderdeel gemaakt van het beleid met betrekking tot Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en is de toetsing van het beleid opgenomen in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Uiteraard is de Ondernemingsraad van Novatec nauw betrokken geweest bij het gehele project: een lid van de OR is overigens vast lid van de Werkgroep Veilig & Plezierig Werken.

Bron: persbericht Novatec d.d. 9 juni 2017.