14-02-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Onderzoek jobcoaching van start, werkt u mee?

Deel uw ervaring en help de praktijk verder.

In opdracht van Cedris en SBCM start onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers binnenkort met een onderzoek naar jobcoaching op de werkvloer. Voor de casestudie, een onderdeel van het onderzoek, zijn de ervaringen van jobcoaches nodig.

Met het onderzoek willen Cedris en SBCM meer inzicht krijgen in de huidige aanpak en in de ervaring met jobcoaching op de werkplek voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Ook de toegevoegde waarde en de randvoorwaarden van jobcoaching en de behoeften van verschillende betrokkenen worden onderzocht. Voor de casestudies die deel uitmaken van het onderzoek, zijn we op zoek naar jobcoaches. Binnen de casestudie wordt niet alleen u als jobcoach geïnterviewd, maar ook een van uw klanten, de directe collega en de leidinggevende. De gesprekken vinden plaats op de werkplek van uw klant. Wilt u meedoen aan het onderzoek, stuur dan een mail naar m.grootscholte@caop.nl.

Bouwstenen voor inhoudelijke agenda kenniskring jobcoaching

De resultaten van dit onderzoek zijn de bouwstenen voor de inhoudelijke agenda van de kenniskring jobcoaching die Cedris en SBCM in 2017 zijn gestart (zie eerder bericht).

Voor de begeleiding van dit onderzoek is een klankbordgroep samengesteld waarin vertegenwoordigers zitten vanuit AWVN, de BVK, Divosa, Noloc, Kennis Platform Jobcoaching, de Landelijke Cliëntenraad, Oval, en opleiders.

Bron: Oproep SBCM en Cedris, 13 februari 2018.