25-08-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Onderzoek naar gemeentelijke begeleiding jongeren met arbeidsmogelijkheden

Hoe pakken gemeenten hun nieuwe verantwoordelijkheid voor deze jongeren op?

De Inspectie SZW gaat de begeleiding onderzoeken van jongeren met arbeidsmogelijkheden die voor 1 januari 2015 een beroep konden doen op de Wajong en daarna op de gemeenten voor de uitvoering van de Participatiewet. Doel van het onderzoek is om te kijken naar ene verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen scholen en gemeenten zodat jongeren op een zo goed mogelijke manier van school naar werk kunnen. Dat meldt Vereniging Landelijk werkverband Praktijkonderwijs. 

Het is van belang dat jongeren die van het praktijk- en speciaal onderwijs komen zo goed mogelijk participeren in de maatschappij en niet thuis op de bank komen te zitten. Deze jongeren werden voorheen door het UWV begeleid naar een geschikte participatiebestemming. Nu is het de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Gemeenten kregen dan ook de opdracht om de samenwerking die het UWV had met de scholen over te nemen om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.

De Inspectie SZW zal ook kijken naar de samenwerking tussen scholen en gemeenten. Het belang hiervan kwam nadrukkelijk aan de orde tijdens de recente reeks bijeenkomsten 'Van school naar werk'. Zo zijn er al diverse scholen aan het woord geweest in groepsgesprekken waarin zowel gemeente als scholen aanwezig waren. Voor betere uitkomsten van het onderzoek wil de inspectie het geluid van scholen beter laten doorklinken in de onderzoeksrapportage. Zo kijkt de inspectie vooral naar succesfactoren en knelpunten die scholen ervaren en de verbetermogelijkheden die zij zien in de samenwerking. 

Bron: bericht Nationale Onderwijsgids, 18 augustus 2016.