6-09-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Onderzoek naar schuldhulpverlening bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Op initiatief van UWV start onderzoek naar hoe de schuldhulpverlening aan mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) beter kan. Insteek is te voorkomen dat financiële problemen hen belemmeren om aan het werk te komen of te blijven.

Werk vinden én houden is een opgave als er ook financiële problemen zijn, iets wat regelmatig voorkomt bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Er is echter zelden sprake van een integrale aanpak. Onlangs is onderzoek gestart dat handvatten moet opleveren voor een betere en integrale dienstverlening. Het onderzoek richt zich specifiek op mensen met LVB die al werken, in een traject naar werk zitten én die financiële problemen hebben.

Handvatten gemeenten
Het onderzoek bestaat uit interviews met mensen uit de doelgroep, een literatuurstudie naar bestaande interventies en rondetafelbijeenkomsten met stakeholders, ervaringsdeskundigen en professionals.

De bedoeling is dat het concrete handvatten oplevert voor gemeenten, UWV, werkgevers en andere organisaties die een rol (kunnen) spelen in het voorkomen of oplossen van financiële problemen van mensen met LVB.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door SBCM, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden en MEE Nederland en loopt tot en met medio maart 2018.

Bron: bericht SBCM, 29 augustus 2017; bericht Gemeente.nu, 31 augustus 2017.