28-10-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Ontwikkelingen herbeoordeling Wajong

UWV deelt tot 1 juli 2017 – per leeftijdsgroep – alle Wajongers opnieuw in. In eerste instantie op grond van bij UWV aanwezige dossiergegevens

Aan de vooravond van het Algemeen Overleg over de Participatiewet licht staatssecretaris Klijnsma de Kamer in over de herbeoordeling van het Wajong-bestand. 

UWV is tot 1 juli 2017 bezig om – per leeftijdsgroep – alle Wajongers die voor herbeoordeling in aanmerking komen, voorlopig in te delen. Dit gebeurt op grond van bij UWV aanwezige dossiergegevens. Van 155.000 Wajongers heeft UWV zo vastgesteld dat zij over arbeidsvermogen beschikken en 67.000 Wajongers niet. Afgelopen voorjaar startte UWV met het oproepen van Wajongers die op basis van dossieronderzoek niet konden worden ingedeeld, alsmede de Wajongers die op het reactieformulier aangaven het oneens te zijn met de voorlopige herindeling.

De Kamerbrief voegt informatie toe over de richtlijn ‘Duurbelastbaarheid in arbeid’ waarmee UWV de herbeoordeling verricht en over de betekenis van één van de vier criteria (‘basale werknemersvaardigheden’) die daar onderdeel van uitmaken.

Bron: Kamerbrief, 27 oktober 2015; bericht NOS, 27 oktober 2015, bericht Volkskrant, 27 oktober 2015; bericht NU.nl, 28 oktober 2015.