25-08-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Ook na re-integratietraject blijft ondersteuning nodig

Acht procent van alle nieuwe banen die mensen vanuit de bijstand in 2015 aanvaardden was een baan in het kader van de Participatiewet.

Een groot deel van de mensen die vanuit de bijstand aan het werk gaan met ondersteuning van de gemeente, blijven die ondersteuning nodig hebben in de baan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Statistiek Re-integratie Gemeenten (SRG). 

Vorig jaar gingen ruim 48 duizend mensen die in de bijstand zaten aan de slag vanuit een re-integratievoorziening. Hoe lang die voorziening doorloopt, verschilt. In totaal kreeg 78% van de werkenden een kortlopende re-integratievoorziening van minder dan 1 jaar. Als er naast de baan nog sprake was van een re-integratievoorziening, al dan niet in combinatie met een uitkering, was er relatief vaak sprake van een langer lopende voorziening. Van alle gestarte banen vanuit bijstandspositie was 6% voor personen met een bijstandsduur van 5 jaar of langer.

Van alle mensen die aan de slag gingen behield 43% van de mensen naast de voorziening ook (deels) de uitkering. 22% werkte met de voorziening (zoals loonkostensubsidie of een jobcoach), 11% met (deels) een uitkering. 24% van de mensen werkte zonder voorziening of uitkering. Acht procent van alle nieuwe banen was een zogeheten Participatieplaats, een baan in het kader van de Participatiewet. Dit komt vooral voor bij mensen die naast hun baan nog een uitkering hebben, geheel of deels.

Bron: bericht CBS, 18 augustus 2016; bericht Divosa, 17 augustus 2016.