8-12-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Participatiewet en inclusieve arbeidsmarkt vertraagt

“Het idee van een inclusieve arbeidsmarkt is aan het stranden. Een kwart miljoen arbeidsbeperkten verloren hun baan. De zwakke groep is veel groter dan de 125.000 met wie wij ons bezighouden.”

De Participatiewet, gericht op banen voor gehandicapten, heeft succes geboekt, maar dreigt nu te stranden, vrezen de de twee ‘banenambassadeurs’ Aart van der Gaag en Hans Spigt. “Het is teveel een Wet die is gemaakt op de tekentafel, er is te weinig geluisterd naar werkgevers.”

Dankzij Staatssecretaris Klijnsma werd de lat lager gelegd en mochten ook alle detacheringen via sociale werkbedrijven meetellen. Onder druk van de Quotumwet hebben werkgevers meegewerkt aan het bieden van werkgelegenheid voor arbeidsbeperkten, maar nu de eerste resultaten zijn behaald, is de gang eruit. Werkgevers schrikken terug voor de plichten en bureaucratie. De ontslagbescherming is net zo zwaar voor deze groep mensen als voor andere werknemers. Gemeenten zouden een kaartenbak aanleggen waar werkgevers zelf uit kunnen kiezen, maar ze hebben nog niet eens 500 profielen aangemeld.

Regionale verschillen werken vertragend De regelingen verschillen per regio. “Sommige gemeenten doen niets, omdat begeleiding meer kost dan gewone bijstand. Grote bedrijven kunnen daarom geen landelijke afspraken maken,” zegt Van der Gaag.
“De doelgroep van de Participatiewet moet worden opgerekt,” vindt hij. “Laat iedereen meedoen naar zijn mogelijkheden. Compenseer de afstand tot de arbeidsmarkt op een werkgeversgerichte manier. Benader het niet bureaucratisch.”

Van der Gaag: “Oprekken is absolute noodzaak. Hoogleraar Paul de Beer waarschuwde vorige week in Trouw dat de afgelopen zes jaar, tijdens de economische crisis, 250.000 mensen met een arbeidsbeperking hun baan verloren. Dat is een afname van 31 procent die lang niet wordt goedgemaakt door de extra garantiebanen. Regelingen voor arbeidsongeschiktheid zoals WIA en Wajong zijn zo goed als op slot gezet. Waar moeten die groepen heen?” aldus Van der Gaag.

Bron: Bericht Financieel Dagblad (login), 27 november 2016; bericht XPert, 1 december 2016.