18-05-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Participatiewet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt

Schoolverlaters uit het VSO-onderwijs komen automatisch in het doelgroepregister.Leerlingen van het praktijkonderwijs lijken daardoor van arbeid te worden uitgesloten.

De Participatiewet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt tussen mensen met een handicap. Dit blijkt uit een enquête van De Monitor (KRO-NCRV) en brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid OVAL onder honderd reïntegratiebedrijven. Van de re-integratiebedrijven zegt 62 procent dat mensen met een beperking die niet in het doelgroepregister staan moeilijker aan een baan komen dan degenen die daar wel in zijn opgenomen. 

In de TV-uitzending De Monitor aandacht voor een Praktijkschool uit Hoorn, die vaststelt dat ook leerlingen van het praktijkonderwijs van arbeid zijn uitgesloten door de Participatiewet. Wie van hen niet wordt opgenomen in het doelgroepregister ziet zijn kans op werk door deze wet kleiner worden. Leerlingen uit het speciaal onderwijs worden daarin wel automatisch opgenomen.

Onderwijswoordvoerder Scheepers begrijpt niet hoe de overheid deze scheiding heeft kunnen aanbrengen tussen leerlingen die volgens hem vergelijkbare problemen hebben. Het enige verschil is dat de leerproblemen bij de een voortkomen uit een medische achtergrond en bij de ander uit een gedragsstoornis. “Ik zie geen verschil tussen deze leerlingen en begrijp niet hoe de overheid dit onderscheid wel kan maken. Door die streep te trekken zet je leerlingen uit het praktijkonderwijs achteraan in de rij bij het zoeken naar werk. Dat moet je niet willen.”

Bron: Bericht KRO-NCRV, 11 mei 2016.