23-02-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Plaatsing arbeidsbeperkten vaak niet duurzaam

De groei is afgevlakt. Niet alle regio’s lijken de targets van de Werkkamer lijken gaan halen. Tegenover het aantal mensen dat werk vindt, staat een substantieel deel dat zijn werk weer kwijtraakt.

Het aantal duurzame plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het doelgroepenregister is beperkt

In de Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio van het UWV over het derde kwartaal 2016 (zie eerder bericht) ligt de nadruk op het aantal extra gecreëerde banen volgens de definitie van de banenafspraak: Met 94.860 garantiebanen is er een toename van 26% ten opzichte van de nulmeting van eind 2012 en een toename van 2% ten opzichte van het vorige kwartaal. De factsheet zoomt vooral in op het verloop van het aantal werkzame personen. Uit het verloop van werkzame en niet-werkzame personen tussen het tweede en derde kwartaal 2016 blijkt dat 76.868 mensen van de 81.618 werkenden uit het tweede kwartaal hun werk hebben behouden. In het derde kwartaal vonden 6.045 arbeidsbeperkten werk, maar 4.089 verloren in die periode hun baan.

Vaak is dus geen sprake van duurzame plaatsingen en blijft per saldo van de banenafspraak weinig over. Het lijkt erop dat werkgevers vaker kiezen voor tijdelijke contracten, zodat ze vaker aanspraak kunnen maken op plaatsingsvoordelen, zoals gratis proefplaatsingen, loonkostensubsidie en de no-riskpolis. Een oorzaak kan ook liggen in dat mensen uit het doelgroepenregister moeilijk te handhaven of inzetbaar zijn op de werkplek: aanvankelijk enthousiaste werkgevers schrikken van de (multi-)problematiek van de doelgroep, waardoor bijvoorbeeld Wajongers weer snel uitvallen. Mensen uit de bijstand of WW blijken na een jaar vaker dan arbeidsbeperkten nog aan het werk.


Bron: bericht Binnenlands Bestuur, 21 februari 2017.