9-02-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Praktijkdagen Programmaraad (voorheen implementatiedagen)

Ook dit jaar organiseert de Programmaraad weer Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen. U kunt nu voorinschrijven voor 31 maart, 9 juni, 6 oktober en/of 8 december 2016.

Ook dit jaar organiseert de Programmaraad weer Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen. Daar kunt u  kennis, inspiratie en resultaat opdoen en delen over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI.

Deze vinden plaats op: 31 maart, 9 juni, 6 oktober en 8 december 2016.

De voorinschrijving is vanaf nu geopend voor alle Praktijkdagen. Informatie over locatie en programma volgt later.

Wie ideeën heeft voor een werksessie of vraagstukken aan de orde wil laten stellen, kan dat melden via info@samenvoordeklant.nl

Bron: Bericht Programmaraad, 8 februari 2016.