15-12-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Praktijkroute en Verplicht aanbieden beschut werk vanaf volgend jaar een feit

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel. Programmaraad zet de vele vragen en antwoorden die tijdens Praktijkdag werden gesteld op een rijtje

Het was nog even onzeker of de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot het aanbieden van beschut werk en invoering van de Praktijkroute op tijd kon behandelen (zie eerder bericht). Het is gelukt: de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel deze week als hamerstuk afgedaan. 

Onderliggende wetgeving is in voorbereiding:

  • De VNG en de staatssecretaris overleggen momenteel over de concept Regeling aantallen beschut werk. Daarin wordt vastgelegd hoeveel beschutte plaatsen elke gemeente in 2017 en 2018 moet organiseren. De VNG is het oneens met het uitgangspunt dat de gemeenten de in 2015 en 2016 opgelopen achterstand in één jaar moeten inlopen en pleit voor een realistisch ingroeipad.

(naschrift redactie: dit ingroeipad is inmiddels verlengd naar vijf jaar, zie bericht van 24 januari 2017)

  • Het wijzigingsvoorstel Besluit advisering beschut werk ligt sinds 18 november voorhangprocedure bij de Tweede Kamer. Daarin is onder meer geregeld dat

- mensen die op 1 januari 2015 een geldende indicatiebeschikking op grond van de Wsw hebben en op die datum in een dienstbetrekking werkten, en van wie bijvoorbeeld het tijdelijke contract is afgelopen;

- mensen die op 31 december 2014 op de wachtlijst stonden en nu nog een geldende indicatiebeschikking op grond van de Wsw hebben zonder Wsw-dienstbetrekking (red: aangepast nav def. publicatie Besluit advisering beschut werken, februari 2017)

zich, tenzij er sprake is van een nog geldend advies Begeleid werken, bij UWV kunnen melden voor een advies Beschut werk. Voorgesteld is dat deze personen zonder nader onderzoek een positief advies beschut werk krijgen en de aanvraag administratief af te handelen.

Deze en andere uitvoeringszaken rond beschut werk en de Praktijkroute leidden tijdens de presentatie van het Ministerie van SZW tot veel vragen van de aanwezigen. De Programmaraad heeft een verslag hiervan op de website geplaatst.

Bron: Bericht ‘Wat staat ons te wachten in 2017?’, Programmaraad, 13 december 2016; bericht Gemeente.nu, 14 december 2016.