20-10-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Praktijkroute wordt ingevoerd

De Cedris-lobby rond de invoering van de Praktijkroute heeft succes gehad. Staatssecretaris Klijnsma meldde de Kamer dat zij de Praktijkroute definitief gaat invoeren en heeft inmiddels ook het wetsvoorstel daartoe ingediend.

De Cedris-lobby rond de invoering van de Praktijkroute heeft succes gehad. Staatssecretaris Klijnsma heeft de Kamer gemeld dat zij de Praktijkroute definitief gaat invoeren. Daarmee zijn de doelstellingen uit de banenafspraak sneller en met minder bureaucratie te realiseren (zie eerder bericht). Onderzoek door Panteia in drie proefregio’s toonde aan dat loonwaardemeting op de werkplek ook een goede manier is om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de banenafspraak behoort. De loonwaardemeting verloopt niet via het UWV maar op de werkplek via een gecertificeerde methodiek.

Mét Cedris verwachten de onderzoekers van Panteia dat met de invoering van de praktijkroute de banenafspraak sneller gerealiseerd zal worden. Wel is met de partijen in de Werkkamer (SZW, VNG en UWV) afgesproken dat de gevolgen van de Praktijkroute gemonitord gaan worden.

De Werkkamer (SZW, VNG en UWV) bereikte eerder een bestuurlijk akkoord om invoering van de Praktijkroute onderdeel te maken van een samenhangend pakket van maatregelen. Daarvan maken ook de verplichting beschut werk en het vervallen van de herbezettingsvoorwaarde deel uit.

Het wetsvoorstel dat deze veranderingen regelt is deze week aan de Kamer aangeboden.

De Werkkamer heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten het wetsvoorstel te steunen. Tevens is de Kamer verzocht het wetsvoorstel met met spoed te behandelen.

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid, 18 oktober 2016; Kamerbrief, 14 oktober 2016; nieuwsbericht Panteia met samenvatting eindrapportage, 17 oktober 2016; Kamerbrief met wetsvoorstel, 18 oktober 2016; bericht Divosa, 18 oktober 2016.