19-03-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Presentatie businesscases en implementatieplan voor praktijkverklaringen in de SW

Krijg inzicht in de aanpak en randvoorwaarden van praktijkleren om vooral VSO- en PrO-jongeren naar werk te begeleiden.

Jongeren met een beperking kunnen niet altijd een startkwalificatie (een diploma op mbo 2-niveau) halen. Met door brancheorganisaties erkende praktijkverklaringen tonen zij hun inzetbaarheid aan werkgevers - zie eerder bericht.

Ook voor uw sociale werkbedrijf kunt u gebruik maken van praktijkverklaringen. Kom op 12 april naar de bijeenkomst in Utrecht waar de businesscases en een implementatieplan voor praktijkverklaringen in de SW worden gepresenteerd. In de regio Noordoost-Brabant gaat dit regiobreed toegepast worden. De projectleider praat u hierover bij.

Presentatie businesscases, implementatieplan en praktijkverklaring

Het model voor de aanpak bestaat uit verschillende businesscases, een implementatieplan en het instrument Praktijkverklaring. In het implementatieplan staat welke rol het sociaal werkbedrijf kan vervullen om een praktijkketen te ontwikkelen voor schoolverlaters van het VSO en PrO. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een presentatie door Tom de Haas, die de businesscases en het implementatieplan in opdracht van SBCM en Cedris heeft ontwikkeld.

Regionale aanpak

Werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en vakbonden in Noordoost-Brabant sloten onlangs een akkoord om laaggeschoolde mensen eenvoudiger aan werk te helpen. Met het scholingsakkoord ‘Meters maken op Leren(d) Werken’ worden de komende twee jaar 400 werkplekken gecreëerd in kansrijke sectoren, zoals procestechniek, logistiek, (af)bouw, zorg en horeca. Deelnemers ontvangen een praktijkverklaring die kans biedt op werk of verdere scholing. In de bijeenkomst op 12 april presenteert projectleider Bart Eigemane de regionale aanpak van Noordoost-Brabant. Hij gaat in op de voorbereiding van het akkoord en hoe de uitvoering hiervan zal plaatsvinden.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst is op donderdagmorgen 12 april van 9.30 – 12.30 uur met aansluitend lunch en wordt gehouden bij La Vie Meeting Center in Utrecht. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden

Meld u aan voor de presentatie op 12 april in Utrecht.

Dit is een activiteit van Cedris en SBCM in het kader van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid.

Bron: SBCM, 13 maart 2018.