5-04-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Presentaties bovenregionale bijeenkomsten beschut werk en praktijkroute beschikbaar

Tijdens deze bijeenkomsten zijn deelnemers bijgepraat over de belangrijkste wet- en regelgeving en konden zij kennis en ervaring delen met samenwerkingspartners uit de regio.

De afgelopen anderhalve week organiseerde de Programmaraad vijf bovenregionale bijeenkomsten over belangrijke wijzigingen binnen de Participatiewet die betrekking hebben op: beschut werk en de praktijkroute (zie eerder bericht).

Tijdens deze bijeenkomst zijn deelnemers bijgepraat over de belangrijkste wet- en regelgeving en konden zij kennis en ervaring delen met samenwerkingspartners uit de regio.

Het ministerie van SZW en UWV gaven toelichting op beschut werk en het ministerie van SZW lichtte de uitvoering van de praktijkroute toe. Tevens gaven diverse regio's een presentatie over de uitvoering van beschut werk in hun regio. De presentaties zijn beschikbaar via de website van de Programmaraad.

De Programmaraad heeft de reeks rechtenvrij beschikbare animatiefilmpjes uitgebreid  over (onderdelen van) de Participatiewet en de banenafspraak (zie eerder bericht). Er is nu ook een animatie over de Praktijkroute uitgebracht.

Bron: bericht Programmaraad, 4 april 2017.