15-12-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Presentaties implementatiedag Participatiewet december

De presentaties die 10 december zijn verzorgd zijn te raadplegen via de website van de Programmaraad

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseerde op 10 december de laatste implementatiedag van 2015. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. Van de meeste aangeboden werksessies (zie eerder bericht) zijn de presentaties beschikbaar. Onder meer over uitvoering werkproces banenafspraak, processturing bij de uitvoering van de Participatiewet,  effectieve re-integratie van jonggehandicapten en over Publiek-private samenwerking.

De presentaties kunt u raadplegen via de website van de Programmaraad.

Bron: Bericht Programmaraad, 14 december 2015.