20-10-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Presentaties implementatiedag Participatiewet oktober

U kunt van bijna alle sessies de presentaties online bekijken

Van de weer drukbezochte implementatiedag vorige week in Veenendaal – zie eerder bericht – kunt u van bijna alle sessies de presentaties online bekijken.

De bezoekers konden hun licht opsteken over onder meer het werkproces no-risk, publiek-private samenwerking, werken met een psychische aandoening of over transparantie van kandidaten. Ook zijn goede voorbeelden gepresenteerd uit onder andere Zuid-Limburg (werkzoekende jongeren), Zutphen (VSO-Pro), IJmond (financieel dashboard), WSP Rijnmond (monitoring banenafspraak) en Hameland (functiecreatie).

 

Bron: Bericht  Programmaraad, 19 oktober 2015.