6-11-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Presentaties praktijkdag 2 november

De presentaties die 2 november zijn verzorgd zijn te raadplegen via de website van de Programmaraad.

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseerde op 2 november de laatste Praktijkdag van dit jaar. Doel van deze dagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. Van de meeste aangeboden werksessies (zie eerder bericht) zijn de presentaties beschikbaar. Onder meer over

  • de Praktijkroute Doelgroepregiste
  • de inspiratietool Besparen op je BUIG-budget door inzet van loonkostensubsidie
  • een leven lang leren,
  • inlezen van klantprofielen in Sonar
  • MKBA bij beschut werk (zie eerder bericht)
  • Beschut werk als instrument of voorziening?
  • empowerment van de burger
  • samenwerking GGZ en Werk&Inkomen.

De presentaties kunt u raadplegen via de website van de Programmaraad.

Bron: bericht Programmaraad, 5 november 2017.