19-03-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Presentaties praktijkdag 8 maart beschikbaar

De presentaties die 8 maart zijn verzorgd zijn te raadplegen via de website van de Programmaraad.

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseerde op 8 maart de eerste Praktijkdag van dit jaar. Doel van deze dagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. Van de meeste aangeboden werksessies (zie eerder bericht) zijn de presentaties beschikbaar. Onder meer over

 • Schakelpunt Landelijke Werkgevers
 • Gebruik van de dashboarden binnen SONAR
 • Beschut werken in de gemeente Alphen aan den Rijn
 • Vroegsignalering van zwakbegaafdheid  / een licht verstandelijke beperking
 • Project Ingeschakeld – zie ook eerder bericht
 • Loondispensatie, wat is dat nu eigenlijk?
 • Werk bespaart bijstand - verdienen op je bijstandsbudget door inzet van loonkostensubsidies – zie ook eerder bericht
 • Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen UWV Werkbedrijf en gemeenten
 • Beschut werken in de praktijk – instrument of voorziening?
 • Praktijkvoorbeelden vroege integratie en participatie vluchtelingen
 • Verdringingstoets
 • Wat betekent de Algemene verordening gegevensbescherming voor transparantie van kandidaten

De presentaties kunt u raadplegen via de website van de Programmaraad.

Voor de tweede Praktijkdag op 7 juni kunt u zich alvast voorinschrijven.

Bron: bericht Programmaraad, 12 maart 2018.