11-10-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Presentaties Praktijkdag Programmaraad 6 oktober online

Wilt u één en ander nog eens (na)lezen? Van bijna alle sessies staan de presentaties online.

Vorige week vond in Nieuwegein de derde Praktijkdag plaats (zie eerder bericht). Ook deze keer weer een dag vol praktijkvoorbeelden, presentaties en discussies om de uitvoering te ondersteunen en te inspireren.

Wilt u één en ander nog eens (na)lezen? Van bijna alle sessies staan de presentaties online. Steek hier uw licht op over onder meer over arbeidsvoorwaardelijke modellen voor detachering onder de Participatiewet, groepswerk bij werkgevers, de detacheringswijzer, beschut werk, interne jobcoaching, sluitende aanpak VSO/PrO/Entree-onderwijs, de kandidatenverkenner, re-integratie vangnetters Ziektewet en publiek-private samenwerking voor vluchtelingen.

De vierde en laatste Praktijkdag van dit jaar vindt plaats op donderdag 8 december in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) Utrecht.

Bron: bericht Programmaraad, 9 oktober 2016.