20-09-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Prinsjesdag 2017: Geen verrassingen voor gemeenten in begroting SZW

Cedris mist nog wel enkele zaken in de plannen voor 2018.

 

In de verdeling van de 32.090 miljoen voor het Ministerie SZW staan geen verrassingen voor de gemeenten. Zoals werd verwacht heeft het demissionaire kabinet Rutte-II er vooral voor gekozen bestaand beleid voort te zetten. Het past een demissionair kabinet niet om grote beleidsaanpassingen te doen, zeker niet nu verwacht wordt dat het derde kabinet-Rutte binnen enkele weken zal aantreden.

“De afgelopen jaren heeft het kabinet veel gevraagd van gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Het implementeren van nieuw beleid vergt veel capaciteit en aanpassingsvermogen. Gemeenten moeten de gelegenheid krijgen om de dienstverlening op het gebied van SZW te verbeteren", aldus de begroting 2018 van het ministerie van SZW.

Quotumregeling

Omdat de overheid laatste jaar niet genoeg werknemers met een arbeidsbeperking aannam (3.597 van de geambieerde 6.500) wordt de quotumregeling van toepassing op de sector overheid. Daarbij is wel besloten om deze sector nog een jaar de tijd te gunnen voor er heffingen worden geïnd voor het niet nakomen van de quotumregeling.

Verlanglijstje Cedris

Cedris in Binnenlands Bestuur: “Er is ons tot nu toe niets nieuws opgevallen wat de sociale werkvoorziening betreft. Voor ons verlanglijstje vestigen we onze hoop op de aankomende regering. Zo zouden we graag een schrapping zien van de bezuinigingen op Wsw. Er is laatste jaren al 1000 euro per sw-plek bezuinigd en we zitten wat dat betreft bijna bij de bodem van wat mogelijk is. Gemeenten zouden ook meer financiële middelen moeten krijgen om beschutte werkplekken te realiseren. Daarnaast zouden we graag zien dat de tijdelijke bonus beschut werk structureel wordt. Tot slot moeten er bureaucratische belemmeringen worden weggenomen zodat gemeenten en werkgevers in staat gesteld worden om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen."

De Miljoenennota meldt dat het boven verwachting goed gaat met de ontwikkeling van de overheidsfinanciën. Divosa wijst er echter in een reactie op, dat niet iedereen voelt dat het beter gaat en niet iedereen die kan of wil werken, al aan de slag is. Zonder extra maatregelen zouden uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden erop achteruit gaan. Bovendien zou de koopkracht van mensen met een laag inkomen flink achterblijven bij die van hoge inkomens. Het kabinet trekt daarom 425 miljoen uit op de begroting voor maatregelen die de koopkracht voor deze groepen repareren.

Wel ziet het ernaar uit dat de bezuiniging waartoe in 2013 al is besloten, gewoon doorgaat: mensen met een Wajong-uitkering die beschikken over arbeidsvermogen ontvangen met ingang van 2018 niet 75 procent van het minimumloon, maar 70 procent. Deze groep kan er daardoor tot zo'n 2 procent op achteruitgaan in koopkracht (zie eerder bericht).

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid, 19 september 2017; bericht Binnenlands Bestuur, 19 september 2017; bericht Staatscourant (login), 19 september 2017; bericht Divosa, 19 september 2017; bericht RTL Nieuws, 19 september 2017.