11-07-2017 Nieuws van leden Nieuws van leden

Professionaliseringsslag bij Laborijn

Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en uitkeringsklanten van Laborijn worden door een jobcoach begeleid met als doel hen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen en te houden.

Begin juli zijn 13 medewerkers van Laborijn gecertificeerd als jobcoach. Allen hebben deelgenomen aan de eenjarige opleiding, die werd verzorgd door opleidingsinstituut Combo, en deze succesvol afgerond.

Jobcoaching Jobcoaching is een van de diensten die Laborijn aanbiedt. Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en uitkeringsklanten van Laborijn worden door een jobcoach begeleid met als doel hen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen en te houden. Door middel van een klantgerichte benadering zorgt een jobcoach voor een optimale en duurzame match tussen een medewerker of klant en een inlener of werkgever.

Het behalen van dit resultaat is voor zowel Laborijn als organisatie alsmede voor de medewerkers van Laborijn zelf een mooie ontwikkeling en professionaliseringsslag.

Bron: persbericht Laborijn d.d. 10 juli 2017.