23-02-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Programma bekend van de bovenregionale bijeenkomsten beschut werk

Van de bijeenkomsten over beschut werk die de Programmaraad vanaf 9 maart organiseert is het programma bekendgemaakt

Van de bijeenkomsten over beschut werk die de Programmaraad vanaf 9 maart organiseert (zie eerder bericht) is het programma bekendgemaakt. Het Ministerie van SZW licht de wettelijke kaders en de definitie van beschut werk toe, UWV vertelt hoe de kandidaten voor beschut werk worden beoordeeld en er worden tien praktijkvoorbeelden uit het land gepresenteerd hoe met beschut werk kan worden omgegaan. 

Onduidelijkheden, ervaren belemmeringen en misverstanden rond beschut werk én de eigen praktijkkeuzes komen via vragen en antwoorden en de rondetafelsessies uitgebreid aan bod.

 

Bron: Bericht Programmaraad, 19 februari 2016.