19-09-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Programma Praktijkdag 6 oktober bekend

Inschrijving voor deelname en keuze werksessies is geopend

Op donderdag 6 oktober organiseert de Programmaraad de derde Praktijkdag van dit jaar.

Die dag kunt u uw kennis én contacten verversen via deelname aan uw eigen keuze uit maar liefst 20 sessies. Er is weer een gevarieerd programma aan met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisiesessies over de Participatiewet, de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de wet SUWI. Het accent van deze Praktijkdag is werkzoekendendienstverlening.

Onder meer kunt u meepraten en uw licht opsteken over:

 • beschut werk;
 • de Praktijkroute;
 • regionale werkbedrijven;
 • detacheringen (arbeidsvoorwaardelijke modellen voor detachering onder de Participatiewet, groepsdetacheringen bij werkgevers; Detacheringswijzer Participatiewet);
 • app kandidatenverkenner Banenafspraak;
 • trendrapportage en tellen Banenafspraak;
 • speciale leerweg naar werk (Subsidieregeling Ernstige Scholingsbelemmeringen);
 • het belang van houding en gedrag voor succes op de arbeidsmarkt;
 • mentorwijs (een praktisch programma voor inclusief werken);
 • re-integratietaak vangnetters (Ziektewet gemeentelijke doelgroep)
 • schoolverlaters: sluitende aanpak PrO, VSO- en Entree-onderwijs;
 • uniformiteit van Social return in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant;
 • publiek-private samenwerking voor vluchtelingen;
 • mystery guest onderzoek werkgeversdienstverlening;
 • aansluiting van SW-bedrijven op het UWV-portaal.

De Praktijkdag vindt plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Bron: bericht (programma en inschrijven) Programmaraad, 16 september 2016.