15-11-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Programma Praktijkdag 8 december bekend

Inschrijving voor deelname en keuze werksessies is geopend

Op donderdag 8 december organiseert de Programmaraad de vierde en laatste Praktijkdag van dit jaar.

Die dag kunt u uw kennis én contacten verversen via deelname aan uw eigen keuze uit maar liefst 25 deelsessies. Er is weer een gevarieerd programma aan met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisiesessies over de Participatiewet, de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de wet SUWI.

Onder meer kunt u meepraten en uw licht opsteken over:

·        Beschut werk

·        Co-creatie regionale Werkbedrijven

·        Werkgeversdienstverlening?

·        Implementatiescan kwetsbare jongeren

·        Detacheren onder de Participatiewet

·        Re-integratie vangnetters Ziektewet

·        Wajong Werkt bij Albert Heijn

·        Kandidatenverkenner

·        Regelluwe aanpak in de arbeidsmarktregio

·        Dashboard voortgang banenafspraak

·        Ambassadeursnetwerk werkgevers

·        ‘04werkt goes digital’: sturen op resultaten

·        Publiek Private samenwerkingskansen bij detacheren

·        Beïnvloeden van werkgevers (overheid en onderwijs) 

·        Inclusieve arbeidsmarkt en samenwerken in de regio

·        Social Return in de regio

De Praktijkdag vindt plaats in het Beatrixgebouw (naast Utrecht CS) in Utrecht.

Bron: bericht (programma en inschrijven) Programmaraad, 14 november 2016.