30-03-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Programmaraad verspreidt tips en tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk

Ervaringen met wat goed werkt uit diverse arbeidsmarktregio’s gebundeld en via de website matchenopwerk.nl voor u beschikbaar. Verbeter uw dienstverlening aan werkgevers met een van de handreikingen.

Voor een succesvolle uitvoering van Matchen op werk is een sterk netwerk nodig van werkgevers met passende vacatures. Echter, nog te weinig werkgevers stappen naar een regionaal werkgeversservicepunt (WSP) als zij personeel nodig hebben. Minder dan helft van de werkgevers (17 tot 40%) maakt gebruik van werkgeversdienstverlening. Werkzoekenden met een uitkering blijven daardoor langer aan de kant staan.

Behoefte aan betere bekendheid WSP

Werkgevers maken geen gebruik van de werkgeverdienstverlening omdat zij niet bekend zijn met het bestaan van het WSP en met de diensten van gemeenten en UWV, zo stelt de Inspectie SZW in Werkgeversperspectief 2015. Verder hebben werkgevers de indruk dat gemeenten en UWV niet veel voor hen kunnen betekenen. Wel hebben werkgevers behoefte aan een betere bekendheid van het WSP. Ook willen ze inhoudelijk goede en toegankelijke informatie. Ze verwachten een proactieve houding van gemeenten en UWV en laten aan hen het initiatief. Hebben zij eenmaal contact met gemeenten en UWV, dan zijn zij niet ontevreden over de dienstverlening.

Tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk

De regio’s Noord-Limburg, Rijnmond en West-Brabant ontwikkelden met Team Aanpak Jeugdwerkloosheid en campagnebureau BKB tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk om de bekendheid van het WSP te verbeteren en het werkgeversnetwerk uit te breiden. Ook het Landelijk Werkgeversservicepunt (LWSP), de AWVN en de Programmaraad zijn betrokken. De Programmaraad is een samenwerkingsverband van VNG, Divosa, UWV en Cedris.

Bestaand netwerk benutten

West-Brabant richt zich daarbij op tools voor het uitbreiden van het werkgeversnetwerk door gebruik te maken van het netwerk van werkgeversorganisaties en -verenigingen. Deze organisaties hebben communicatiekanalen en -middelen voor het contact met hun achterban, denk aan bijeenkomsten, nieuwsbrieven, websites. In het opbouwen van eigen netwerken van werkgevers kunnen werkgeversorganisaties als het ware een kortere route zijn voor het WSP.

Positieve ervaringen verspreiden

De regio Noord-Limburg verspreidt positieve ervaringen van reeds samenwerkende bedrijven in de media om andere bedrijven te laten zien wat het WSP voor hen kan betekenen. Een goed voorbeeld gaat over een werkgever wiens vraagstuk naar tevredenheid is opgelost door het WSP.

Peer-to-peer aanpak

Rijnmond ontwikkelt een peer-to-peer aanpak en vraagt werkgevers om zélf de boodschap van het WSP te verspreiden onder collega-werkgevers. Zo komen de voordelen van het gebruikmaken van de dienstverlening van het WSP beter voor het voetlicht.

Andere praktische instrumenten

Daarnaast wordt een aantal andere praktische instrumenten ontwikkeld die de regio’s kunnen inzetten, zoals regelmatig een nieuwsbrief versturen, persberichten schrijven en het gebruik van sociale media. Ook is een animatie gemaakt over de dienstverlening van het WSP, die door alle regio’s kan worden gebruikt.

Verspreiding

De tips & tools zijn beschikbaar gesteld op www.matchenopwerk.nl. Op de Slotdag van de WerkWeek, 17 februari 2017, heeft campagnebureau BKB een workshop over de tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk gegeven en zijn de tips & tools onder de aandacht gebracht bij de arbeidsmarktregio’s. De tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk worden overgedragen aan de Programmaraad.

Aanbod: maak de animatie geschikt voor uw eigen regio

De animatie (zie: http://www.matchenopwerk.nl/animatie-voorbeeld) is gemaakt voor de regio Noord-Limburg, maar kan door alle regio’s worden gebruikt. De contactgegevens en het logo aan het einde van de animatie zullen dan aangepast worden. Tot eind april heeft elke arbeidsmarktregio de mogelijkheid om dit gratis te laten doen. Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, stuur dan uiterlijk op 26 april 2017 een mail naar aanpakjeugdwerkloosheid@minszw.nl met daarin de contactgegevens die u in de animatie wilt laten opnemen, bijvoorbeeld het adres van uw website, een e-mailadres en/of een telefoonnummer. Uw logo dient u aan te leveren in EPS-formaat.

Bron: bericht Programmaraad, 23 maart 2017.