13-07-2017 Nieuws van leden Nieuws van leden

Promen leverancier garantiebanen voor Rijksoverheid

Promen draagt zorgt voor de werving, matching en plaatsing van de medewerkers op de vacatures en biedt jobcoaching op de werkplek aan.

 

Vanaf 1 juli 2017 is Promen landelijk één van de acht bedrijven die als leverancier geldt voor de plaatsing van medewerkers op garantiebanen van de overheid. Promen draagt zorgt voor de werving, matching en plaatsing van de medewerkers op de vacatures en biedt jobcoaching op de werkplek aan.Van de 25.000 bij de overheid te realiseren banen in het kader van de banenafspraak, wordt een deel gerealiseerd bij de Rijksoverheid. De Rijksoverheid zal onder meer Promen inschakelen voor de invulling van de beschikbare garantiebanen in de regio. Alle medewerkers die bij Promen werken, zijn ingeschreven in het doelgroepregister en voldoen aan de eisen om via een garantiebaan aan het werk te gaan. Ook de mensen die via de deelnemende gemeenten op zoek zijn naar werk en zijn ingeschreven in het doelgroepregister, worden door Promen in de werving meegenomen. De medewerkers worden na een positief verlopen selectie via Promen gedetacheerd bij de Rijksoverheid. Met de gunning van de aanbesteding kan Promen medewerkers een nog gevarieerder werkaanbod doen.

 

Bron: persbericht Promen d.d. 12 juli 2017.

Een overzicht van de in totaal acht gegunde partijen:

  • Autitalent – alle regio’s, alleen perceel 2 d.w.z. inhuur onder schaal 1-18
  • WSP Parkstad (regio Zuid) met onderaannemer  Calder (voor regios NoordOost en West) – tezamen alle regio’s, alleen perceel 1 d.w.z. inhuur onder de WML-schaal
  • Pernu Zeist met onderaannemer Percuris – regio West, beide percelen
  • Alescon / Werkplein Fivelingo / arbeidsmarktregio Groningen – regio NoordOost
  • HaegheGroep – regio West
  • Promen Gouda – regio West
  • IBN - regio Zuid
  • WSD – regio Zuid