29-11-2017 Nieuws van leden Nieuws van leden

Raad van Commissarissen Scalabor geïnstalleerd

Scalabor bouwt voort op de fundamenten van Presikhaaf Bedrijven en wil zich ontwikkelen van een werkvoorziening naar een arbeidsontwikkelbedrijf.

Maandagavond 27 november 2017 is de Raad van Commissarissen van Scalabor B.V.geïnstalleerd door de gemeente Arnhem. Marco Bastian, Lisette Bosch, Peter de Leeuwerk,Mechteld Sanders en Henk Schreurs gaan het arbeidsontwikkelbedrijf dat op 1 januari 2018 start, controleren, adviseren en inspireren. Allen hebben hun sporen ruimschoots verdiend binnen werkvelden die belangrijk zijn voor Scalabor. Samen brengen de commissarissen een breed palet aan ervaring en expertise in, dat Scalabor zeer zal helpen.

Waarom Scalabor?
Met de invoering van de Participatiewet hebben gemeenten niet alleen meer behoefte aan eengoede werkvoorziening, maar meer en meer aan een arbeidsontwikkelbedrijf dat als arbeidsmarktinstrument kan worden ingezet. Scalabor wordt dat arbeidsontwikkelbedrijf. De gemeente Arnhem is eigenaar (aandeelhouder) en zet Scalabor in om inwoners vanuit zowel de Wet sociale werkvoorziening als de Participatiewet passend werk en arbeidsontwikkeltrajecten te bieden. De negen andere gemeenten in de arbeidsmarktregio (Doesburg, Duiven, Lingewaard,Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar) brengen inwoners met een Sw-indicatie onder bij Scalabor.

Onze missie
Scalabor bouwt voort op de fundamenten van Presikhaaf Bedrijven en wil zich ontwikkelen van een werkvoorziening naar een arbeidsontwikkelbedrijf. De 'drive' van Scalabor? “Mensen helpen om op niveau mee te doen aan het arbeidsproces", aldus kwartiermakers en directeur ad interim Ivo Korte."Want meedoen verhoogt de kwaliteit van leven. Dat werkgevers daardoor een goede arbeidskracht kunnen verwelkomen en gemeenten iemand afscheid zien nemen van een uitkeringssituatie,motiveert ons nog meer”. Scalabor begeleidt mensen die dat nodig hebben naar passend en zo regulier mogelijk werk. Korte: “Dat doen we door in een werksituatie iemands talenten te ontdekken én te ontwikkelen. En voor wie werken bij een reguliere werkgever (nog) niet lukt,bieden we werk in een beschutte omgeving”.

Besluitvorming
Scalabor is een Besloten Vennootschap; een privaatrechtelijke rechtspersoon. Dat maakt het Scalabor mogelijk om zich als bedrijf onder de bedrijven te begeven en bedrijfsmatiger te werken.In juli 2017 sprak het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven het voornemen uit om haar activiteiten over te dragen aan Scalabor. Op 22 december 2017 volgt het het definitieve overdrachtsbesluit, waarna Scalabor op 1 januari 2018 van start kan.

Bron: persbericht gemeente Arnhem d.d. 29 november 2017.