15-12-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Re-integratie door gemeente als medewerker uit gemeentelijke doelgroep ziek uit dienst gaat

Met ingang van 2017 is niet UWV maar de woongemeente van een werknemer uit de gemeentelijke doelgroep verantwoordelijk voor de re-integratietaak als deze werknemer bij afloop van een dienstverband ziek is en voor hem in de afgelopen twee jaar loonkostensubsidie is verstrekt.

Vanuit de Participatiewet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de re-integratie naar arbeid voor hun eigen doelgroep. Tot en met 2016 neemt UWV de re-integratie op zich van alle werknemers die ziek uit dienst gaan. 

Bij de re-integratie naar arbeid kan de gemeente onder voorwaarden loonkostensubsidie verstrekken aan een werkgever om hem te stimuleren een dienstverband aan te gaan met een persoon uit deze doelgroep. Gaat deze persoon vervolgens ziek uit dienst dan heeft hij vanuit UWV recht op een Ziektewetuitkering. Heeft de gemeente in de afgelopen twee jaar voorafgaand aan de datum dat de werknemer ‘ziek uit dienst’ ging loonkostensubsidie verstrekt? Dan regelt de ‘Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet’ dat de gemeente de re-integratie van deze persoon weer gaat begeleiden in plaats van UWV.

Daarmee wordt vanaf 1 januari 2017 de woongemeente van een werknemer uit de gemeentelijke doelgroep verantwoordelijk voor de re-integratietaak als deze werknemer bij afloop van een dienstverband ziek is en voor hem in de afgelopen twee jaar loonkostensubsidie is verstrekt.

Omdat UWV niet meer verantwoordelijk is voor de re-integratietaak voor deze doelgroep, stuurt UWV per 1 januari 2017 meldingen naar gemeenten als een werknemer uit deze doelgroep ziek uit dienst gaat. De (ex-)werknemer ontvangt dan van UWV een brief dat hij vanaf de uitdiensttreding zijn Ziektewetuitkering rechtstreeks van UWV krijgt, maar dat de woongemeente de re-integratie op zich neemt om hem naar werk te begeleiden. 

Lees meer over de overdracht van de re-integratietaak aan gemeenten in de infographic.

Op de Praktijkdag van 8 december gaf UWV een goed gewaardeerde presentatie over dit onderwerp.

Bron: bericht UWV, 6 december 2016; bericht Programmaraad, 13 december 2016.