8-02-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Reactie Cedris op brandbrief FNV

Cedris ziet het pleidooi van de FNV als een ondersteuning van de gezamenlijke opdracht een inclusieve arbeidsmarkt te creëren.

In een brandbrief aan de Tweede Kamer pleit de FNV voor een structurele oplossing voor arbeidsbeperkten die niet zelfstandig betaald werk kunnen vinden. Volgens de FNV komt het nieuwe beschutte werk nauwelijks van de grond en is de banenafspraak ontoereikend om een grote groep mensen met een beperking duurzaam aan het werkt te houden.

Cedris ziet het pleidooi van de FNV als een ondersteuning van de gezamenlijke opdracht een inclusieve arbeidsmarkt te creëren. De leden van Cedris beschikken over de kennis, expertise en infrastructuur daarvoor, maar daar wordt nog te weinig gebruik van gemaakt. Eerder pleitte de Sociaal-Economische Raad er al voor om in iedere arbeidsmarktregio zes instrumenten beschikbaar te hebben om maximaal resultaat te kunnen boeken.

Ook is Cedris het met de FNV eens dat er te weinig geld beschikbaar is, vooral voor begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.

Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan: “Wij zetten zoveel mogelijk in op het aan de slag helpen van mensen met een beperking bij gewone werkgevers. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. We zien dat mensen die vanwege hun beperking niet bij een gewone werkgever kunnen werken, nu te vaak aan de kant komen te staan. Daarom is het dringend nodig meer in te zetten op beschut werk voor deze groep.”