28-04-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Regelluwe aanpak voor regionale werkbedrijven

Dankzij pilot ‘Regelluwe regio Zwolle’ kunnen gemeenten en regionale werkbedrijven deze aanpak zelf introduceren in hun regio.

Tussen februari 2014 en juni 2015 is vanuit ‘Werkgevers gaan inclusief’ (AWVN, zie eerder bericht) de pilot ‘Regelluwe regio Zwolle’ uitgevoerd. De aanleiding voor deze pilot was het grote aantal verschillende en ingewikkelde regelingen, waarmee werkgevers te maken krijgen als zij mensen met een beperking in dienst willen nemen. Op basis van onder meer deze pilot zijn handvatten geformuleerd voor regionale werkbedrijven. Daarmee kunnen zij mensen met een beperking aan het werk helpen via een regelluwe aanpak.

Er is nu een brochure 'Regelluwe aanpak in de arbeidsmarktregio' beschikbaar waarmee is gemeenten en regionale werkbedrijven deze aanpak zelf kunnen introduceren in hun regio.

Bron: Bericht Programmaraad, 20 april 2016.