12-05-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Regionale arbeidsmarkt van invloed op aantal werkende Wajongers

In het aantal werkende Wajongers bestaan grote regionale verschillen.

Het aantal werkende Wajongers bij reguliere werkgevers loopt uiteen door de verschillende kenmerken van de regionale arbeidsmarkt. Van oudsher is het aantal Wajongers relatief hoog in landelijke, sociaal-economisch zwakkere regio’s. Zo is het aantal Wajongers dat bij een reguliere werkgever werkt hoger dan in regio’s met relatief veel banen. Dit meldt het UWV-Kennisverslag ‘Wajongers in de regio’s.

Vanuit sociaal-economische zwakkere regio’s trekken kansrijke inwoners weg naar regio’s met meer werk. Als gevolg hiervan blijft de bevolking met een relatief lage sociaal economische status achter, waaronder Wajongers. Daarnaast is er een verband is tussen de sociaal-economische status bij ouders en de psychosociale problemen bij kinderen. Personen met psychosociale problemen vragen sneller een Wajonguitkering aan, zeker wanneer er weinig banen zijn.

In landelijke regio’s, en met name in Noordoost-Groningen en Limburg, werken relatief veel Wajongers in de sociale werkvoorziening. Als onderdeel van de Participatiewet wordt de sociale werkvoorziening afgebouwd door de instroom te stoppen.

Bron: bericht UWV, 13 april 2016; bericht Binnenlands Bestuur, 14 april 2016.