2-09-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Regionale trendrapportage Banenafspraak, 1e kwartaal 2016

Deze rapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroeppopulatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de Banenafspraak) in de regio's gerealiseerd zijn.

 UWV publiceert op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer sinds het derde kwartaal van 2015 een regionale trendrapportage banenafspraak. De rapportage die nu is verschenen, geeft de stand van zaken weer van eind eerste kwartaal 2016. 

De regionale trendrapportage is gebaseerd op gegevens uit het doelgroepregister. Het doelgroepregister wordt gevuld met data uit verschillende bronnen van UWV, Panteia (voor Wsw) en CBS (voor WIW/ID). De aanleverende partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

De regionale trendrapportage geeft een indicatie over de voortgang van het aantal banen per arbeidsmarktregio ten opzichte van de nulmeting. De trendrapportage wordt niet gebruikt om te bepalen of de quotumheffing ingevoerd gaat worden. De Werkkamer heeft een indicatieve verdeling gemaakt van de te realiseren banen per arbeidsmarktregio tot en met 2016, maar deze indicatieve verdeling is geen afspraak over de te behalen aantallen per regio. De banenafspraak is immers een afspraak op landelijk niveau.

Bron: bericht UWV, 31 augustus 2016.