23-02-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Regionale trendrapportage banenafspraak – stand van zaken derde kwartaal 2015

De extra gecreëerde banen uit de laatste tussenmeting zijn, zonder meetellen van de detacheringsplekken, uitgesplitst naar de 35 arbeidsmarktregio’s.

Gemeenten en werkgevers hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom levert UWV op verzoek van het ministerie van SZW en de Werkkamer een regionale trendrapportage banenafspraak op. De rapportage die nu is verschenen, geeft de stand van zaken weer van eind derde kwartaal 2015.

De regionale trendrapportage is gebaseerd op gegevens uit het doelgroepregister. Het doelgroepregister wordt gevuld met data uit diverse bronnen: UWV, Panteia (voor Wsw) en CBS (voor WIW/ID). De aanleverende partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

 

Cijfers zijn indicatief 
De trendrapportage over het derde kwartaal 2015 bevat geen gegevens over het aantal banen via Wsw-detacheringen. Data over Wsw-indicaties worden, net als de data over Wiw/ID-banen, één keer per jaar – voor de jaarlijkse officiële monitoring van de banenafspraak – aangeleverd. UWV beschikt daarom voor deze regionale trendrapportage niet over actuele gegevens over de Wsw-detacheringen en Wiw/ID-banen. Daarom zijn deze niet opgenomen.

 

Er zal nog nader onderzoek plaatsvinden naar de Wsw-cijfers en de verwerking hiervan in volgende trendrapportages. Daarom is in deze trendrapportage ook geen aparte tabel over het aantal banen via Wsw-detacheringen opgenomen. De vorige trendrapportage (nulmeting eind 2012 tot eind 2014, zie eerder bericht) nam de bijna 6.500 extra banen bij reguliere werkgevers via een Wsw-detachering wel mee. De nu gepresenteerde resultaten over de voortgang van het aantal banen per eind derde kwartaal 2015 zijn dan ook indicatief.

 

De cijfers van de trendrapportages zijn leidend in de samenwerking met de regionale partners.

 

Verschuivingen van gemeenten naar andere arbeidsmarktregio
De woonplaats van de personen bepaalt bij welke arbeidsmarktregio de gegevens meetellen. Een verandering in de indeling van gemeenten per arbeidsmarktregio heeft gevolgen voor de getoonde voortgang per regio. Zo behoorde de gemeente Zuidplas eerst tot de regio Midden-Holland en inmiddels tot Rijnmond en de gemeente Renkum is overgegaan van arbeidsmarktregio Midden-Gelderland naar Food Valley.

 

Landelijke monitor banenafspraak

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer jaarlijks over de voortgang van de banenafspraak via een landelijke monitor banenafspraak. De landelijke monitor is inmiddels twee keer uitgebracht, een nul- en een tussenmeting. De volgende landelijke rapportage, de officiële éénmeting met stand van zaken eind 2015, staat gepland voor juli 2016.

Er is een vernieuwde lijst met veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld over de verschillen tussen de landelijke monitor banenafspraak en de regionale trendrapportage.

 

Bron: bericht Programmaraad, 18 februari 2016.