3-11-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Regionale Trendrapportage banenafspraak tot en met tweede kwartaal 2016

Gemeenten en werkgevers wensen inzicht in de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van SZW en de Werkkamer een regionale trendrapportage banenafspraak.

UWV heeft deze week de stand van zaken eind tweede kwartaal 2016 bekend gemaakt.

De regionale trendrapportage is gebaseerd op gegevens uit het doelgroepregister. Het doelgroepregister wordt gevuld met data uit verschillende bronnen van UWV, Panteia (voor Wsw) en CBS (voor WIW/ID). De aanleverende partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

De aantallen in deze trendrapportage zijn indicatief en verschillen op enkele punten van de landelijke monitor zoals de éénmeting die afgelopen zomer verscheen (zie eerder bericht). Bij een periodieke regionale trendrapportage hebben niet alle gegevens dezelfde actualiteit. Zo worden gegevens over Wsw en WIW/ID-banen jaarlijks aangeleverd. UWV beschikt daarom voor de regionale trendrapportage niet over actuele gegevens over de Wsw-detacheringen en WIW/ID-banen.

De regionale trendrapportage geeft een indicatie over de voortgang van het aantal banen per arbeidsmarktregio ten opzichte van de nulmeting. De trendrapportage wordt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de genoemde éénmeting, niet gebruikt om te bepalen of de quotumheffing ingevoerd gaat worden. De Werkkamer heeft een indicatieve verdeling gemaakt van de te realiseren banen per arbeidsmarktregio tot en met 2016, maar deze indicatieve verdeling is geen afspraak over de te behalen aantallen per regio. De banenafspraak is immers een afspraak op landelijk niveau.

Op verzoek van haar partners werkt UWV op dit moment aan regionale factsheets, voor een nog specifieker overzicht van de regionale resultaten in het kader van de banenafspraak. De feitenoverzichten worden in de tweede helft van november gedeeld met de regiomanagers van UWV en met de voorzitters en secretarissen van de regionale Werkbedrijven.

Klik hier om de regionale trendrapportage banenafspraak - stand van zaken tweede kwartaal 2016 te downloaden.

Er is een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden op deze vragen opgesteld over de verschillen tussen de landelijke monitor banenafspraak en de regionale trendrapportage.

Uit de trendrapportage blijkt dat er eind juni 2016 243.735 mensen in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 4.004 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. De afname kan vooral worden verklaard door de herbeoordeling Wajong: <abbr title="Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen">UWV</abbr> kijkt in de periode 2015-2017 voor alle mensen in de oude Wajong of Wajong 2010 of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen voor wie dit niet het geval is vervalt de registratie in het doelgroepregister.

Bron: Bericht UWV, 31 oktober 2016; Bericht Binnenlands Bestuur, 1 november 2016.