20-09-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Register gecertificeerde jobcreators vanaf nu openbaar

Hierdoor kunnen SW-bedrijven, gemeenten en werkgevers zien welke professionals zij kunnen benaderen voor het opstellen van een bedrijfsadvies functiecreatie.

Wie op zoek is naar een gecertificeerde jobcreator om bij een werkgever banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan sinds kort terecht in het openbare register. Dit register gecertificeerde jobcreators dat SBCM en Locus bijhouden is vanaf nu openbaar, zodat u deze jobcreators zelf  kunt benaderen.

Omdat het vakgebied van functiecreatie relatief nieuw is, ondersteunen SBCM en Locus hen bij de professionalisering (zie ook eerder bericht). Sinds 2014 bestaat de mogelijkheid voor jobcreators om zich te kwalifieren. Hiervoor moeten zij een certificeringsprocedure doorlopen, waarin het ‘bedrijfsadvies functiecreatie’ wordt getoetst aan de hand van vooraf gestelde kwaliteitscriteria.
De certificering moet leiden tot het borgen van kwaliteit en geeft toegang tot het netwerk van gekwalificeerde jobcreators voor verdere professionalisering.

De gecertificeerde jobcreators zijn opgenomen in een register dat vanaf nu openbaar is. Hierdoor kunnen SW-bedrijven, gemeenten en werkgevers zien welke professionals zij kunnen benaderen voor het opstellen van een ‘bedrijfsadvies functiecreatie’.

Klik hier voor het register met gecertificeerde jobcreators.

Bron: bericht SBCM, 30 augustus 2016.