1-06-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Rekenkamer komt met kritiek op bureaucratie rond banenafspraak

“De banenafspraak komt nog onvoldoende uit de verf.” Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het kader van Verantwoordingsdag.

De Algemene Rekenkamer concludeert onder meer dat de regionale samenwerking tussen gemeenten en UWV rond het realiseren van garantiebanen moeizaam verloopt. De aanpak in de 35 arbeidsmarktregio’s is onvoldoende eenduidig, waardoor werkgevers het spoor bijster dreigen te raken. Ook lopen gemeenten achter met het vullen van de database met beschikbare kandidaten, wat de kans op een ‘match’ tussen werkgever en werkzoekende verkleint.
Uit tussenrapportages van het UWV blijkt dat tussen september 2015 en september 2016 een groei van 3.592 banen voor arbeidsbeperkten is gerealiseerd (zie eerder bericht). Gezien de uiteindelijke doelstelling van 125.000 extra banen lijkt deze groei mager. Het is onduidelijk of er sprake is van duurzaam – blijvend – arbeidsaanbod. Werkgevers kiezen vaak voor uitzendcontracten, detacheringen en tijdelijke contracten. Werkgevers in de overheidssector maken weinig gebruik van formele dienstverbanden bij het creëren van banen voor arbeidsbeperkten, aldus de Rekenkamer. 

Onlangs trokken ondernemers ook al aan de bel over de bureaucratie bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Ze boden de nieuwe Tweede Kamer daarover een tienpuntenplan aan (zie eerder bericht).

NOS Nieuwsuur besteedde uitgebreid aandacht aan de zorgelijke situatie. In de uitzending wijst de belangenvereniging voor mensen een arbeidsbeperking, Ieder(in), erop dat veel banen voor hun doelgroep geen "echte, duurzame" banen zijn. Zo zijn nogal wat mensen met een beperking gedetacheerd bij bedrijven, terwijl ze eigenlijk nog in dienst zijn van de sociale werkvoorziening. Hierdoor loopt een werkgever minder risico's.

Detacheringsbanen tellen ook mee voor het behalen van de doelstellingen van het banenplan.

 

Demissionair staatssecretaris Klijnsma laat in een reactie weten dat zij voortdurend met werkgevers in gesprek is over mogelijkheden om de uitvoering van de banenafspraak en de Participatiewet te vereenvoudigen. "Dit heeft ook al tot meerdere aanpassingen geleid. Ik begrijp dat werkgevers er belang bij hebben om uit een ruimere doelgroep te kunnen kiezen. Het gevaar is daarbij natuurlijk wel dat de meest kwetsbare groep waar de banenafspraak voor is gemaakt, dan achteraan komt te staan. En dat wil ik niet", aldus Klijnsma.

Bron: bericht Rekenkamer, 17 mei 2017; bericht VNO-NCW, 17 mei 2017; NOS Nieuwsuur, 21 mei 2017; bericht Support Magazine, 23 mei 2017; reactie Divosa, 24 mei 2017.