1-12-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Resultaten banenafspraak per arbeidsmarktregio bekend

De 10.732 extra gecreëerde banen die eerder uit de tussenmeting bleken zijn nu uitgesplitst naar de 35 arbeidsmarktregio’s.

De resultaten van de jaarlijkse monitoring van de banenafspraak worden elk jaar rond de zomer bekend gemaakt. Op verzoek van de regio’s en de Werkkamer maakt UWV dit nu ook per arbeidsmarktregio inzichtelijk.

Een eerste beeld van de stand van zaken eind 2014 kwam begin juli naar buiten met de brief waarin Staatssecretaris Klijnsma  de Kamer informeert over het aantal banen dat, sinds de nulmeting, in 2013 en 2014 is gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking.  De 10.732 extra gecreëerde banen die uit deze tussenmeting bleken (zie eerder bericht) zijn nu uitgesplitst naar de 35 arbeidsmarktregio’s. Vanaf 2016 komt de trendrapportage elk kwartaal uit, ongeveer vier maanden na het einde daarvan. De eerstvolgende trendrapportage heeft waarschijnlijk betrekking op de stand eind september 2015.

De cijfers zijn indicatief. Er is nog geen rekening gehouden met de herbezettingsvoorwaarde voor Wsw-detacheringen: Niet alle Wsw-detacheringen zullen straks bij de landelijke éénmeting over eind 2015 meetellen als extra banen, omdat alleen extra banen meetellen, en niet de verschuivingen binnen de Wsw.

Bron: Kamerbrief, 27 november 2015.

Er is een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld over de verschillen tussen de landelijke monitor banenafspraak en de regionale trendrapportage.