3-11-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Rijk en gemeenten blijven het oneens over verdeling bijstandsbudget

Gemeenten zijn niet bereid het extra vangnet dat wordt aangeboden zelf te bekostigen

VNG en Divosa zijn het niet eens geworden met staatssecretaris Klijnsma over de verdeling van de budgetten voor bijstandsuitkeringen voor 2016. Het verdeelmodel dat Klijnsma wil gebruiken zorgt ervoor dat sommige gemeentes onverklaarbare kortingen op hun budgetten krijgen (zie eerder bericht) en is, aldus de gemeenten, daarom van onvoldoende kwaliteit.

VNG en Divosa wilden afspraken maken met de staatssecretaris om de budgetverdeling voor 2016 te verbeteren, maar dat is niet gelukt. De staatssecretaris wil het model ondanks de geconstateerde gebreken in stand houden.

De staatssecretaris is wel bereid te zorgen voor een extra vangnet waarmee de gemeenten die het meest worden benadeeld voor een klein deel worden gecompenseerd. Die maximeert het eigen risico voor een gemeente tot 30 euro per inwoner, maar moet wel worden betaald door gezamenlijke gemeentes zelf, wat voor VNG en Divosa onaanvaardbaar is.

De vraag ´hoe nu verder?´ kwam tijdens het Algemeen Overleg aan de orde. Mede op basis van een eerder advies van de Raad voor de financiële verhoudingen heeft de Kamer een vervolg op het overleg aangevraagd over deze kwestie, omdat wordt vermoed dat het model is ingevoerd voordat de herverdeeleffecten en schommelingen goed konden worden ondervangen.

 

Bron: Berichten Divosa, 29 oktober en  29 oktober 2015.