27-11-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Routekaart psychische aandoeningen en werk geactualiseerd

Kennisnetwerk Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen wordt een dynamische ‘body of knowledge’.

De routekaart psychische aandoeningen en werk helpt GGZ- en Werk & Inkomen-professionals beter samen te werken door relevante kennis en elkaars ervaringen goed toegankelijk te maken. Dat doet de routekaart door korte beschrijvingen en links naar achterliggende bronnen en belangrijke informatie.

In juni 2017 verscheen de eerste versie. Deze tweede versie is geactualiseerd en aangevuld. De routekaart zal ook in de toekomst periodiek updates ondergaan, zodat een Kennisnetwerk Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen ontstaat.

De uitwisseling van kennis en ervaringen over werk en psychische aandoeningen tussen professionals wordt ook gevoed door:

  • De digitale nieuwsbrief ‘Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’, die maandelijks verschijnt. 
  • De app Many, met name de pagina Kennisnetwerk GGZ en W&I, waarop iedereen kennis en ervaringen kan uitwisselen, vragen stellen en berichten achterlaten. 
  • De helpdesk van de Programmaraad, waar alle vragen, opmerkingen en suggesties welkom zijn: helpdesk.impuls@ samenvoordeklant.nl.

Oproep: aanvullingen routekaart

De routekaart ondergaat van tijd tot tijd een update. Iedereen die suggesties, aanvullingen of andere opmerkingen heeft wordt opgeroepen contact op te nemen met de helpdesk van de Programmaraad via helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl

 

Bron: bericht Programmaraad, 20 november 2017. Klik hier voor de routekaart (pdf, 1.41 MB)