18-05-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Samen werken aan werk - Psychische aandoeningen en werk: wat we weten, wat we kunnen doen

De regionale werkateliers zijn achter de rug en het is nu zaak om er een vervolg aan te geven.

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van SZW het rapport 'Samen werken aan Werk' uitgebracht. Daarin staan ervaringen en tips van professionals uit GGZ en Werk & Inkomen over hoe beter samen te werken, zoals opgetekend in de regionale  werkateliers die de Programmaraad organiseerde (zie eerder bericht).

Het rapport onderbouwt wat velen al weten: werken, mits onder de juiste condities, is gezond en maakt gezond. Door praktische voorbeelden en tips te presenteren hoe de professionals uit verschillende sectoren hun gezamenlijke aanpak oppakken en inrichten. Het rapport bevat ook handzame informatie over de relatie tussen werk en psychische aandoeningen, effectieve interventies en aanpakken, recente beleidsontwikkelingen.

Het ministerie van SZW maakte (zie eerder bericht) onlangs bekend dit ontwikkelingsproces een verdere impuls te willen geven door geld beschikbaar te stellen om de regionale samenwerking te verstevigen.

Bron: Programmaraad, april 2017. Klik hier voor het rapport.