10-02-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

SBCM en PSO-Nederland gaan samenwerken aan duurzaam werk voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Door de samenwerking kan het kennispartnerschap van SBCM en Cedris haar instrumenten en kennis gericht aanbieden aan organisaties die een PSO-certificaat hebben of willen behalen. Deze stap past bij de nieuwe missie van SBCM die zich richt op de brede doelgroep van de Participatiewet.

SBCM en PSO-Nederland gaan samenwerken. SBCM is het paritair bestuurde kenniscentrum en A&O-fonds voor sociale werkgelegenheid. PSO Nederland is de organisatie die de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO beheert, positioneert en uitgeeft. De PSO is een meetinstrument en keurmerk dat de prestaties van sociale werkgelegenheid inzichtelijk maakt. De PSO-ladder is door TNO en PSO-Nederland ontwikkeld in samenwerking met reguliere werkgevers en SW-bedrijven.

Door de samenwerking kan het kennispartnerschap van SBCM en Cedris haar instrumenten en kennis gericht aanbieden aan organisaties die een PSO-certificaat hebben of willen behalen. Deze stap past bij de nieuwe missie van SBCM die zich richt op de brede doelgroep van de Participatiewet.

SBCM-bestuursvoorzitter Huib van Olden en PSO-Nederland-bestuurder Yuri Starrenburg tekenden 31 januari een samenwerkingsovereenkomst in Den Bosch.

Rondetafelbijeenkomsten

Door gebruik te maken van elkaars netwerk en expertise kan SBCM haar publicaties en trainingen beschikbaar stellen aan organisaties die een PSO-certificaat willen verkrijgen of willen behouden. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het verzorgen van inhoudelijke bijdragen tijdens rondetafelbijeenkomsten van PSO-gecertificeerde organisaties en over het opzetten van pilots om te kijken hoe de WERK-portal (www.oefenen.nl/werk ) van SBCM is in te bedden in de opleidings- ontwikkelactiviteiten van PSO-gecertificeerde bedrijven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de samenwerking tussen SBCM en PSO-Nederland? Neem dan contact op met Bruno Fermin van SBCM: b.fermin@caop.nl of telefonisch via 06 1278 6701.

Bron: Bericht SBCM, 31 januari 2017.